ZAFER
tüfeğinin yasal alıcısı, aşağıda belirtilen şartlarla, tüfekte hatalı malzeme veya hatalı üretim sebebiyle oluştuğu gösterilebilen arıza ortaya çıkması durumunda, ücretsiz olarak (parça ve işçilik) tüfeğini tamir ettirme hakkına sahiptir.

Tüfeğin garantisi, ilk kullanıcıya teslimat gününden (perakende satış) itibaren 3 yıl için geçerlidir. Gövde, ilk kullanıcıya teslimattan itibaren 10 yıllık özel bir garantiye tabidir. Bu garanti, tüfeğin normal kullanımından kaynaklanan eskimeyi veya kırılmaları veya gövdedeki ısıl işlem için geçerli değildir.

Bu garantinin şartları altında ZAFER veya ZAFER Satış Noktaları başka bir müdahaleyi kabul etmez ve özellikle tamirat sırasında tüfek sahibinin tüfeği kullanamaması sebebiyle hiçbir şekilde tazminat ödemez.

Bu garanti, asla ahşap parçalardaki kırılma için geçerli değildir. Sadece kerestede varolan doğal hatalar sebebiyle oluşan kırılmalarda geçerlidir.

Bu garanti, arızalı olduğu iddia edilen tüfeğin ikinci paragrafta da bahsedilen ve ilgili parçanın garanti süresi olan ilk kullanıcıya satışından sonraki 3 veya 10 yıl içinde resmi ZAFER satıcısına veya ZAFER ülke distribütörüne masrafları müşterinin kendisine ait olmak üzere gönderilmesi veya elden teslim edilmesi ve en fazla 15 günlük arıza belirleme süresinin kabul edilmesi şartıyla geçerlidir. Tüfekle birlikte arıza veya arızaların yazılı olduğu bir not (Notta lütfen adınızı, adresinizi telefon numaranızı, tüfeğin seri no sunu ve model no sunu yazmayı unutmayın) ve ilk alım tarihini ve yerini gösteren diğer belgelerin (örneğin fatura) fotokopisini verin.

Bu garanti şu koşullarda geçerli değildir:
1. Tüfeğin iddia edilen arıza veya arızalarının, normal eskime, normal kırılma, bilerek zarar verme, ihmal edilmiş bakım, ihmal edilmiş kullanım veya depolama ve uygun olmayan kullanım (örneğin elle doldurulmuş veya tekrar doldurulmuş fişek kullanımı) sebebiyle olduğunun anlaşılması,
2. Tüfekte bir şekilde parça değiştirilmiş veya tüfekte fabrika harici dönüşüm yapılmış olduğunun anlaşılması.

Bu garantinin şartları altında bütün tamirat veya parça değiştirmeler, makul bir zaman dilimi içinde yapılacaktır. Parça değişimi olsun veya olmasın, bütün tamiratlar ZAFER tarafından onaylı Yurt içi Tamir Merkezleri veya ZAFER fabrikası personeli tarafından doğru ekipmanlar ve prosesler kullanılarak gerçekleştirilecektir.

Müşteri, tamirat veya parça değiştirme bittikten sonra bilgilendirilecektir. Bizzat müşteri tarafından alınması için tutulabilir veya masrafları müşteriye ait olmak üzere, müşteri kabul ederse, müşterinin bildireceği adrese gönderilir.

Bu garantinin şartlarına uygun herhangi bir servis hizmeti veya tamirat, garanti süresini uzatmaz veya şartları değiştirmez. Fakat tamirat yapılan kısımda, müşteriye teslimat tarihinden itibaren bir yıllık garanti süresi oluşur.

Eğer tüfeğin, yeni bir tüfekle değiştirilme durumu oluşursa, tam garanti yeni tüfeğin müşteriye teslimatı ile başlar.

Müşteri isteğine göre özel ustalıklar ve standart dışı değişiklikler, ZAFER fabrikası tarafından kabul edilmez.

UYARI: Servis için tüfeğinizi gönderirken tüfeğin boş olduğundan emin olun. Tüfekle birlikte asla fişek göndermeyin.